இன்றைய போட்டோ

08 Dec 2022
23sec ago
1 / 1
திருக்கோஷ்டியூர் சவுமிய நாராயண பெருமாள் கோயில் தெப்பக்குளத்தில் தீப தெப்பத்தில் எழுந்தருளிய பெருமாள்.
Advertisement