ஸ்பெஷல் போட்டோ

25 Jun 2019
மழையில் நனைந்தபடி வேலைக்கு செல்லும் பெண். இடம்: ஐதராபாத்.