ஸ்பெஷல் போட்டோ

15 Dec 2019
எருமை பந்தய போட்டியில் எருமைகளை வழிநடத்தி, வெற்றியை நோக்கி செல்லும் வீரர். இடம்: மங்களூரு, கர்நாடகா