தமிழகத்தின் கண்ணாடி

28 Feb 2020
1 hr ago
1 / 1
புதுச்சேரி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மத்திய அரசு திட்டங்கள் குறித்து மறுஆய்வு கூட்டம் எம்.பி.,கள் வைத்திலிங்கம், கோகுலகிருஷ்ணன் தலைமையில் நடந்தது. அருகில் கலெக்டர் அருண்.