தமிழகத்தின் கண்ணாடி

11 Apr 2021
1hours ago
1 / 1
மாலை நேர வெளிச்சத்தில், மின்மினிப் பூச்சி போல் ஜொலிக்கும் நீரின் மத்தியில் இறை தேடி காத்திருக்கும் இந்த நீர் காகத்தை சேர்ந்து பார்த்தால் ஓவியம் போல் தோன்றுகிறது. இடம்: கோவை வெள்ளலூர் குளம்.
Advertisement