இன்றைய போட்டோ

07 Oct 2022
1hours ago
1 / 2
தினமலர் லட்சிய ஆசிரியர் 2022 விருது பெற்ற ஆசிரியர்களுடன் (இடமிருந்து 4வது ) தினமலர் வெளியீட்டாளர் முனைவர் எல்.ராமசுப்பு, முதன்மை கல்வி அலுவலர் கா.கார்த்திகா , இணை நிர்வாக ஆசிரியர் டாக்டர்.ஆர்.லட்சுமிபதி .
2hours ago
2 / 2
மதுரையில் தினமலர் லட்சிய ஆசிரியர்2022 விருதை ஆசிரியர்களுக்கு முதன்மை கல்வி அலுவலர் கா.கார்த்திகா, தினமலர் இணை நிர்வாக ஆசிரியர் டாக்டர் ஆர்.லட்சுமிபதி வழங்கினர்.
Advertisement