பொதுஆல்பம்:

13-அக்.,-2019
1 / 2
கர்நாடக மாநிலம் சிக்மகளூரில் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்கள்.
2 / 2
அசாம் மாநிலம் நாகோன் மாவட்டத்தில் காசிரங்கா வனவிலங்கு சரணாலயத்தில் இடம் பெற்றுள்ள காண்டாமிருகம்.