பொதுஆல்பம்:

10-டிச-2020
1 / 1
கேரளாவில் மூன்று கட்டங்களிலாக உள்ளட்சி கேர்தல் நடக்கிறது. 2ம் கட்டமாக நடந்த தேர்தலில் , பாலக்காட்டில் ஓட்டு போட்ட வரிசையில் நிற்கும் பொது மக்கள்.
Advertisement