உலகம் ஆல்பம்:

17-ஜூன்-2019
1 / 5
கவுதமாலாவில் நடந்த தேர்தலில் தனது ஓட்டினை பதிவு செய்த அதிபர் வேட்பாளர் அல்ஜேன்ட்ரோ கியாமட்டய்.
2 / 5
கிறிஸ்துவ மத தலைவர் போப்பிரான்ஸிஸ் இத்தாலியின் கேமெரினோ நகரில் குழந்தைகளை சந்தித்தார்.
3 / 5
போலந்தின் ரெனோவில் நடந்த நேவடோ மாநாட்டிற்கு வந்த பெண் கவுன்சில் நவோமி டுவரை போலந்து அதிபர் ஆந்த்ரேஜ் டுடா வரவேற்றார்.
4 / 5
பிரான்ஸின் சென்ட் டெனிஸில் நடந்த ருக்பை யூனியன் ஆட்டத்தை ஆர்வமுடன் கண்டுகளித்த அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான்.
5 / 5
கவுதமாலாவில் நடந்த அதிபர் தேர்தலில் தனது ஓட்டினை பதிவு செய்த அதிபர் வேட்பாளர் சன்ட்ரா டோரஸ்.