புகைப்பட ஆல்பம்:

குடியரசு தின கொண்டாட்டம் !
1 / 18
குடியரசு தின கொண்டாட்டம் ! சென்னையில் நடந்த குடியரசுதின விழாவில் முதல்வர் ஓ.பி.எஸ்., தேசிய கொடியேற்றினார். மேலும் அரங்கேறிய கலைநிகழ்ச்சிகள்.
2 / 18
குடியரசு தின கொண்டாட்டம் !
3 / 18
குடியரசு தின கொண்டாட்டம் !
4 / 18
குடியரசு தின கொண்டாட்டம் !
5 / 18
குடியரசு தின கொண்டாட்டம் !
6 / 18
குடியரசு தின கொண்டாட்டம் !
7 / 18
குடியரசு தின கொண்டாட்டம் !
8 / 18
குடியரசு தின கொண்டாட்டம் !
9 / 18
குடியரசு தின கொண்டாட்டம் !
10 / 18
குடியரசு தின கொண்டாட்டம் !
11 / 18
குடியரசு தின கொண்டாட்டம் !
12 / 18
குடியரசு தின கொண்டாட்டம் !
13 / 18
குடியரசு தின கொண்டாட்டம் !
14 / 18
குடியரசு தின கொண்டாட்டம் !
15 / 18
குடியரசு தின கொண்டாட்டம் !
16 / 18
குடியரசு தின கொண்டாட்டம் !
17 / 18
குடியரசு தின கொண்டாட்டம் !
18 / 18
குடியரசு தின கொண்டாட்டம் ! சென்னையில் நடந்த குடியரசுதின விழாவில் முதல்வர் ஓ.பி.எஸ்., தேசிய கொடியேற்றினார். மேலும் அரங்கேறிய கலைநிகழ்ச்சிகள்.
Advertisement