புகைப்பட ஆல்பம்:

இலங்கையில் மழை
1 / 11
இலங்கையில் பெய்த பலத்த மழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளம், நிலச்சரிவால் 100 க்கும் மேற்பட்டோர் பலியாயினர். பாதித்த பகுதிகள்.
2 / 11
இலங்கையில் மழை
3 / 11
இலங்கையில் மழை
4 / 11
இலங்கையில் மழை
5 / 11
இலங்கையில் மழை
6 / 11
இலங்கையில் மழை
7 / 11
இலங்கையில் மழை
8 / 11
இலங்கையில் மழை
9 / 11
இலங்கையில் மழை
10 / 11
இலங்கையில் மழை
11 / 11
இலங்கையில் பெய்த பலத்த மழையில் 100 க்கும் மேற்பட்டோர் பலியாயினர். பாதித்த பகுதிகள்.
Advertisement