புகைப்பட ஆல்பம்:

அமெரிக்காவில் மோடி !
1 / 12
அமெரிக்காவில் மோடி ! அரசுமுறை பயணமாக அமெரிக்காவில் 2 நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட பிரதமர் மோடிக்கு சிறப்பான சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அதிபருடனான சந்திப்பு மற்றும் பல்வேறு காட்சிகள்.
2 / 12
அமெரிக்காவில் மோடி !
3 / 12
அமெரிக்காவில் மோடி !
4 / 12
அமெரிக்காவில் மோடி !
5 / 12
அமெரிக்காவில் மோடி !
6 / 12
அமெரிக்காவில் மோடி !
7 / 12
அமெரிக்காவில் மோடி !
8 / 12
அமெரிக்காவில் மோடி !
9 / 12
அமெரிக்காவில் மோடி !
10 / 12
அமெரிக்காவில் மோடி !
11 / 12
அமெரிக்காவில் மோடி !
12 / 12
அமெரிக்காவில் மோடி ! அமெரிக்காவில் 2 நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட பிரதமர் மோடிக்கு சிறப்பான சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அவரின் அதிபருடனான சந்திப்பு மற்றும் பல்வேறு காட்சிகள்.
Advertisement