புகைப்பட ஆல்பம்:

மழை வெள்ளம் !
1 / 7
தமிழகத்தில் பருவ மழை துவங்கியதை அடுத்து சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் மழை நீர் சூழ்ந்தது.
2 / 7
மழை வெள்ளம் !
3 / 7
மழை வெள்ளம் !
4 / 7
மழை வெள்ளம் !
5 / 7
மழை வெள்ளம் !
6 / 7
மழை வெள்ளம் !
7 / 7
தமிழகத்தில் பருவ மழை துவங்கியதை அடுத்து சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் மழை நீர் சூழ்ந்தது.
Advertisement