புகைப்பட ஆல்பம்:

மெரினா மாரத்தான்

தினமலர் மற்றும் மெரினா ரன்னர்ஸ் கிளப் இணைந்து நடத்தும் ‛ஓடிவிளயைாடு’ மாரத்தான் போட்டி சென்னை மெரினா கடற்கரையில் நடந்தது. அதில் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றவர்கள் தங்களது சமூக வளைதளங்களில் போட்டோக்களை பகிர்ந்து கொண்டு கொண்டாடினர். அவர்கள் பதிவேற்றிய போட்டோக்களின் ஆல்பம் இதோ உங்களுக்காக...
1 / 16
தினமலர் மற்றும் மெரினா ரன்னர்ஸ் கிளப் இணைந்து நடத்தும் ‛ஓடிவிளையாடு' மாரத்தான் போட்டி சென்னை மெரினா கடற்கரையில் நடந்தது. அதில் ஆர்வமுடன் பலர் பங்கேற்றனர்.
2 / 16
மெரினா மாரத்தான்
3 / 16
மெரினா மாரத்தான்
4 / 16
மெரினா மாரத்தான்
5 / 16
மெரினா மாரத்தான்
6 / 16
மெரினா மாரத்தான்
7 / 16
மெரினா மாரத்தான்
8 / 16
தினமலர் மற்றும் மெரினா ரன்னர்ஸ் கிளப் இணைந்து நடத்தும் ‛ஓடிவிளையாடு' மாரத்தான் போட்டி சென்னை மெரினா கடற்கரையில் நடந்தது. அதில் ஆர்வமுடன் பலர் பங்கேற்றனர்.
9 / 16
மெரினா மாரத்தான்
10 / 16
தினமலர் மற்றும் மெரினா ரன்னர்ஸ் கிளப் இணைந்து நடத்தும் ‛ஓடிவிளையாடு' மாரத்தான் போட்டி சென்னை மெரினா கடற்கரையில் நடந்தது. அதில் ஆர்வமுடன் பலர் பங்கேற்றனர்.
11 / 16
தினமலர் மற்றும் மெரினா ரன்னர்ஸ் கிளப் இணைந்து நடத்தும் ‛ஓடிவிளையாடு' மாரத்தான் போட்டி சென்னை மெரினா கடற்கரையில் நடந்தது. அதில் ஆர்வமுடன் பலர் பங்கேற்றனர்.
12 / 16
தினமலர் மற்றும் மெரினா ரன்னர்ஸ் கிளப் இணைந்து நடத்தும் ‛ஓடிவிளையாடு' மாரத்தான் போட்டி சென்னை மெரினா கடற்கரையில் நடந்தது. அதில் பங்கேற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
13 / 16
மெரினா மாரத்தான்
14 / 16
மெரினா மாரத்தான்
15 / 16
மெரினா மாரத்தான்
16 / 16
மெரினா மாரத்தான்
Advertisement