புகைப்பட ஆல்பம்:

இரக்கமற்ற சுனாமி !
1 / 25
இந்தோனேஷியாவில் ஏற்பட்ட சுனாமியில் சிக்கி 200 க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். 800க்கும் மேற்பட்டோர் காயமுற்றனர். ஸ்டிராயிட் மற்றும் கரிட்டா கடற்கரை பகுதியில் பலத்த பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
2 / 25
இரக்கமற்ற சுனாமி !
3 / 25
இரக்கமற்ற சுனாமி !
4 / 25
இரக்கமற்ற சுனாமி !
5 / 25
இரக்கமற்ற சுனாமி !
6 / 25
இரக்கமற்ற சுனாமி !
7 / 25
இரக்கமற்ற சுனாமி !
8 / 25
இரக்கமற்ற சுனாமி !
9 / 25
இரக்கமற்ற சுனாமி !
10 / 25
இந்தோனேஷியாவில் ஏற்பட்ட சுனாமியில் சிக்கி 200 க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். 800க்கும் மேற்பட்டோர் காயமுற்றனர். ஸ்டிராயிட் மற்றும் கரிட்டா கடற்கரை பகுதியில் பலத்த பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
11 / 25
இரக்கமற்ற சுனாமி !
12 / 25
இரக்கமற்ற சுனாமி !
13 / 25
இரக்கமற்ற சுனாமி !
14 / 25
இரக்கமற்ற சுனாமி !
15 / 25
இரக்கமற்ற சுனாமி !
16 / 25
இரக்கமற்ற சுனாமி !
17 / 25
இரக்கமற்ற சுனாமி !
18 / 25
இரக்கமற்ற சுனாமி !
19 / 25
இரக்கமற்ற சுனாமி !
20 / 25
இரக்கமற்ற சுனாமி !
21 / 25
இரக்கமற்ற சுனாமி !
22 / 25
இரக்கமற்ற சுனாமி !
23 / 25
இரக்கமற்ற சுனாமி !
24 / 25
இரக்கமற்ற சுனாமி !
25 / 25
இந்தோனேஷியாவில் ஏற்பட்ட சுனாமியில் சிக்கி 200 க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். 800க்கும் மேற்பட்டோர் காயமுற்றனர். ஸ்டிராயிட் மற்றும் கரிட்டா கடற்கரை பகுதியில் பலத்த பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கு முந்தைய சுனாமி விவரம்: 2004 டிச., 26: வடக்கு சுமத்ரா - 1,70,000 பேர் பலி.2010 அக்., 25: மென்ட்டவாய் - 435 பேர் பலி. 2018 செப்., 28: சுலவேசி - 2,100 பேர் பலி.2018 டிச., 22 : தெற்கு சுமத்ரா - 170 பேர் பலி.
Advertisement