புகைப்பட ஆல்பம்:

பக்ரீத் கொண்டாட்டம் !
1 / 21
நாடு முழுவதும் பக்ரீத் திருநாளை முஸ்லிம் மக்கள் சிறப்பாக கொண்டாடினர்.
2 / 21
பக்ரீத் கொண்டாட்டம் !
3 / 21
பக்ரீத் கொண்டாட்டம்! நாடு முழுவதும் பக்ரீத் திருநாளை முஸ்லிம் மக்கள் சிறப்பாக கொண்டாடினர். ஜம்மு காஷ்மீரிலும் எவ்வித அசம்பாவிதமும் இல்லாமல் அமைதியான முறையில் பக்ரீத் நடந்தது.
4 / 21
பக்ரீத் கொண்டாட்டம் !
5 / 21
பக்ரீத் கொண்டாட்டம் !
6 / 21
பக்ரீத் கொண்டாட்டம் !
7 / 21
பக்ரீத் கொண்டாட்டம்! நாடு முழுவதும் பக்ரீத் திருநாளை முஸ்லிம் மக்கள் சிறப்பாக கொண்டாடினர். பக்ரீத் முன்னிட்டு த.மு.மு.க., சார்பில் சென்னை பிரகாசம் சாலையில் உள்ள டான் பாஸ்கோ பள்ளி மைதானத்தில் சிறப்பு தொழுகை நடந்தது. திரளாக பங்கேற்ற இஸ்லாமியர்கள்.
8 / 21
பக்ரீத் கொண்டாட்டம்! நாடு முழுவதும் பக்ரீத் திருநாளை முஸ்லிம் மக்கள் சிறப்பாக கொண்டாடினர். ஜம்மு காஷ்மீரிலும் எவ்வித அசம்பாவிதமும் இல்லாமல் அமைதியான முறையில் பக்ரீத் நடந்தது.
9 / 21
பக்ரீத் கொண்டாட்டம் !
10 / 21
பக்ரீத் கொண்டாட்டம் !
11 / 21
பக்ரீத் கொண்டாட்டம் !
12 / 21
பக்ரீத் கொண்டாட்டம் !
13 / 21
பக்ரீத் கொண்டாட்டம் !
14 / 21
பக்ரீத் கொண்டாட்டம் !
15 / 21
பக்ரீத் கொண்டாட்டம் !
16 / 21
பக்ரீத் கொண்டாட்டம் !
17 / 21
பக்ரீத் கொண்டாட்டம் !
18 / 21
பக்ரீத் கொண்டாட்டம் !
19 / 21
பக்ரீத் கொண்டாட்டம் !
20 / 21
பக்ரீத் கொண்டாட்டம் !
21 / 21
பக்ரீத் கொண்டாட்டம் ! நாடு முழுவதும் பக்ரீத் திருநாளை முஸ்லிம் மக்கள் சிறப்பாக கொண்டாடினர். ஜம்மு காஷ்மீரிலும் எவ்வித அசம்பாவிதமும் இல்லாமல் அமைதியான முறையில் பக்ரீத் நடந்தது.
Advertisement