புகைப்பட ஆல்பம்:

தலைவர்களுடன் ஜெட்லி !
1 / 13
முன்னாள் மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண்ஜெட்லி ( 2019 ஆக. 24 ம் தேதி) காலமானார். அவருக்கு (வயது 66 ) . அனைத்து அரசியல்வாதிகளுடனும் எளிமையாக பழகக்கூடியவர். இவருடன் அரசியல் தலைவர்கள் ஒரு பார்வை.
2 / 13
தலைவர்களுடன் ஜெட்லி ! முன்னாள் மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண்ஜெட்லி 66 இன்று ( 24 ம் தேதி) காலமானார். அவர் அனைத்து அரசியல்வாதிகளுடனும் எளிமையாக பழகக்கூடியவர். இவருடன் அரசியல் தலைவர்கள் ஒரு பார்வை.
3 / 13
தலைவர்களுடன் ஜெட்லி !
4 / 13
தலைவர்களுடன் ஜெட்லி !
5 / 13
தலைவர்களுடன் ஜெட்லி !
6 / 13
தலைவர்களுடன் ஜெட்லி !
7 / 13
தலைவர்களுடன் ஜெட்லி !
8 / 13
தலைவர்களுடன் ஜெட்லி !
9 / 13
தலைவர்களுடன் ஜெட்லி !
10 / 13
தலைவர்களுடன் ஜெட்லி !
11 / 13
தலைவர்களுடன் ஜெட்லி !
12 / 13
தலைவர்களுடன் ஜெட்லி !
13 / 13
முன்னாள் மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண்ஜெட்லி 66 இன்று ( 24 ம் தேதி) காலமானார். அவர் அனைத்து அரசியல்வாதிகளுடனும் எளிமையாக பழகக்கூடியவர். இவருடன் அரசியல் தலைவர்கள் ஒரு பார்வை.
Advertisement