புகைப்பட ஆல்பம்:

சோக பயணம் !
1 / 19
சோக பயணம் ! எங்கே செல்லும் இந்த பாதை ! உ.பி., மற்றும் அண்டைய மாநிலத்தில் இருந்து இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் நாடு தழுவிய ஊரடங்கால் வேலை இழந்தவர்கள் தங்க இடம் இல்லாமல், உண்ண உணவு இல்லாமல் மிக சோகத்துயரத்துடன் கால்களை நம்பி தங்களின் இல்லங்களுக்கு கிளம்பி உள்ளனர். பலர் சிறப்பு பஸ்களில் போட்டி போட்டு இடம் பிடித்தனர். இடம்: டில்லி தேசிய நெடுஞ்சாலை, காஸியாபாத்,
2 / 19
சோக பயணம் !
3 / 19
சோக பயணம் !
4 / 19
சோக பயணம் !
5 / 19
சோக பயணம் !
6 / 19
சோக பயணம் !
7 / 19
சோக பயணம் !
8 / 19
சோக பயணம் !
9 / 19
சோக பயணம் !
10 / 19
சோக பயணம் !
11 / 19
சோக பயணம் !
12 / 19
சோக பயணம் !
13 / 19
சோக பயணம் !
14 / 19
சோக பயணம் !
15 / 19
சோக பயணம் !
16 / 19
சோக பயணம் !
17 / 19
சோக பயணம் !
18 / 19
சோக பயணம் !
19 / 19
சோக பயணம் ! எங்கே செல்லும் இந்த பாதை ! உ.பி., மற்றும் அண்டைய மாநிலத்தில் இருந்து இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் நாடு தழுவிய ஊரடங்கால் வேலை இழந்தவர்கள் தங்க இடம் இல்லாமல், உண்ண உணவு இல்லாமல் மிக சோகத்துயரத்துடன் கால்களை நம்பி தங்களின் இல்லங்களுக்கு கிளம்பி உள்ளனர். பலர் சிறப்பு பஸ்களில் போட்டி போட்டு இடம் பிடித்தனர். இடம்: டில்லி தேசிய நெடுஞ்சாலை, காஸியாபாத்,
Advertisement