புகைப்பட ஆல்பம்:

தர்மவான்களே !
1 / 18
தர்மவான்களே ! கொரோனா பரவல் காரணமாக நாடு முழுவதும் முழு ஊரடங்கால் வெளி மாநில தொழிலாளர்கள், நாள்தோறும் கிடைக்கும் கூலியை நம்பி வாழும் மக்கள், ஏழைகள், குடிசைவாழ் மக்கள், சாலையோரம் வசிப்பவர்கள் என பலரும் ஒரு வேளை உணவுக்கு சிரமத்திற்குள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். ஆங்காங்கே தர்மவான்கள் உணவு வழங்கி வருகின்றனர் உணவை பெற காத்திருக்கும் கவலை தரும் காட்சிகள்.
2 / 18
தர்மவான்களே !
3 / 18
தர்மவான்களே !
4 / 18
தர்மவான்களே !
5 / 18
தர்மவான்களே !
6 / 18
தர்மவான்களே !
7 / 18
தர்மவான்களே !
8 / 18
தர்மவான்களே !
9 / 18
தர்மவான்களே !
10 / 18
தர்மவான்களே !
11 / 18
தர்மவான்களே !
12 / 18
தர்மவான்களே !
13 / 18
தர்மவான்களே !
14 / 18
தர்மவான்களே !
15 / 18
தர்மவான்களே !
16 / 18
தர்மவான்களே !
17 / 18
தர்மவான்களே !
18 / 18
தர்மவான்களே ! கொரோனா பரவல் காரணமாக நாடு முழுவதும் முழு ஊரடங்கால் வெளி மாநில தொழிலாளர்கள், நாள்தோறும் கிடைக்கும் கூலியை நம்பி வாழும் மக்கள், ஏழைகள், குடிசைவாழ் மக்கள், சாலையோரம் வசிப்பவர்கள் என பலரும் ஒரு வேளை உணவுக்கு சிரமத்திற்குள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். ஆங்காங்கே தர்மவான்கள் வழங்கும் உணவை பெற காத்திருக்கும் கவலை தரும் காட்சிகள்.
Advertisement