புகைப்பட ஆல்பம்:

நாடு முழுவதும் ஜோதிமயம்!
1 / 24
கொரோனா ஒழிப்பில் ஒற்றுமையை நிலைநிறுத்த ஏப்.5 இரவு 9 மணிக்கு பிரதமர் மோடி விடுத்த அழைப்பை ஏற்று நாடு முழுவதும் மக்கள் தீபம் ஏற்றினர். ஜனாதிபதி ராம்நாத்கோவிந்த் அவரது இல்லத்தில் தீபம் ஏற்றினார்.
2 / 24
கொரோனா ஒழிப்பில் ஒற்றுமையை நிலைநிறுத்தம் வகையில் ஏப்.5 ம் தேதி இரவு 9 மணிக்கு பிரதமர் மோடி அவரது இல்லத்தில் தீபம் ஏற்றினார்.
3 / 24
நாடு முழுவதும் ஜோதிமயம்!
4 / 24
நாடு முழுவதும் ஜோதிமயம்!
5 / 24
நாடு முழுவதும் ஜோதிமயம்!
6 / 24
நாடு முழுவதும் ஜோதிமயம்!
7 / 24
நாடு முழுவதும் ஜோதிமயம்!
8 / 24
நாடு முழுவதும் ஜோதிமயம்!
9 / 24
நாடு முழுவதும் ஜோதிமயம்!
10 / 24
நாடு முழுவதும் ஜோதிமயம்!
11 / 24
நாடு முழுவதும் ஜோதிமயம்!
12 / 24
நாடு முழுவதும் ஜோதிமயம்!
13 / 24
நாடு முழுவதும் ஜோதிமயம்!
14 / 24
பிரதமர் மோடியின் அழைப்பை ஏற்று கொரோனா நோய்த் தொற்றுக்கு எதிரான மக்களின் சமூக ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தும் விதமாக கோவை ஈஷா யோகா மையத்தில் ( ஏப்-5 ) இரவு 9 மணிக்கு சத்குரு தீபம் ஏற்றினார்.
15 / 24
பிரதமர் மோடியின் அழைப்பை ஏற்று கொரோனா நோய்த் தொற்றுக்கு எதிரான மக்களின் சமூக ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தும் விதமாக கோவை ஈஷா யோகா மையத்தில் ( ஏப்-5 ) இரவு 9 மணிக்கு தீப ஒளி திருவிழாவில் ஈசா பணியாளர்கள் ஈடுபட்டனர்.
16 / 24
கொரோனா ஒழிப்பில் ஒற்றுமையை நிலைநிறுத்த பிரதமர் மோடி விடுத்த அழைப்பை ஏற்று நாடு முழுவதும் மக்கள் மின்சாரத்தை அணைத்து தீபம் ஏற்றினர். இதன் கண்கொள்ளா காட்சிகள்.
17 / 24
நாடு முழுவதும் ஜோதிமயம்!
18 / 24
நாடு முழுவதும் ஜோதிமயம்!
19 / 24
நாடு முழுவதும் ஜோதிமயம்!
20 / 24
நாடு முழுவதும் ஜோதிமயம்!
21 / 24
நாடு முழுவதும் ஜோதிமயம்!
22 / 24
நாடு முழுவதும் ஜோதிமயம்!
23 / 24
நாடு முழுவதும் ஜோதிமயம்!
24 / 24
கொரோனா ஒழிப்பில் ஒற்றுமையை நிலைநிறுத்த பிரதமர் மோடி விடுத்த அழைப்பை ஏற்று நாடு முழுவதும் மக்கள் மின்சாரத்தை அணைத்து தீபம் ஏற்றினர். இதன் கண்கொள்ளா காட்சிகள்.
Advertisement