புகைப்பட ஆல்பம்:

தப்புத்தப்பாய்...
1 / 2
ஊருக்கே செய்தி சொல்லுங்க: பத்திரிக்கையாளர்கள் சமூக இடைவேளை கடைபிடிக்காமல் கோவை கலெக்டர் ராசாமணி பேட்டியில் நெருக்கியடித்துக் கொண்டு நின்றனர்.
2 / 2
ஊருக்குதான் உபதேசம்
Advertisement