புகைப்பட ஆல்பம்:

தெலுங்கானாவில் மழை!
1 / 12
தெலங்கானாலோ பயங்கர வர்ஷம் ! தெலுங்கானாவில் வரலாற்றில் இல்லாத மழை பெய்துள்ளது. பல்வேறு அணைகள் நிரம்பின. ஐ தராபாத் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்கள் மூழ்கின. மழையால் பல்வேறு சம்பவங்களில் 30 பேர் பலியாகினர்.
2 / 12
தெலுங்கானாவில் மழை!
3 / 12
தெலுங்கானாவில் மழை!
4 / 12
தெலுங்கானாவில் மழை!
5 / 12
தெலுங்கானாவில் மழை!
6 / 12
தெலுங்கானாவில் மழை!
7 / 12
தெலுங்கானாவில் மழை!
8 / 12
தெலுங்கானாவில் மழை!
9 / 12
தெலுங்கானாவில் மழை!
10 / 12
தெலுங்கானாவில் மழை!
11 / 12
தெலுங்கானாவில் மழை!
12 / 12
தெலுங்கானாவில் வரலாற்றில் இல்லாத மழை பெய்துள்ளது. பல்வேறு அணைகள் நிரம்பின. ஐ தராபாத் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்கள் மூழ்கின.
Advertisement