புகைப்பட ஆல்பம்:

கலர் மாறும் கல்லணை !
1 / 4
மேட்டூர் அணையிலிருந்து ஜூன் 12ஆம் தேதி பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது. இதனையொட்டி தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கல்லணை முழுவதும் வர்ணம் தீட்டும் பணி நடந்து வருகிறது. அணையில் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவிற்கு விருப்பமான பச்சை நிறத்தை மாற்றி, ஊதா நிறத்தில் வர்ணம் பூசப்பட்டுள்ளது.
2 / 4
மேட்டூர் அணையிலிருந்து ஜூன் 12ஆம் தேதி பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது. இதனையொட்டி தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கல்லணை முழுவதும் வர்ணம் தீட்டும் பணி நடந்து வருகிறது. அணையில் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவிற்கு விருப்பமான பச்சை நிறத்தை மாற்றி, ஊதா நிறத்தில் வர்ணம் பூசப்பட்டுள்ளது.
3 / 4
கலர் மாறும் கல்லணை !
4 / 4
மேட்டூர் அணையிலிருந்து ஜூன் 12ஆம் தேதி பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது. இதனையொட்டி தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கல்லணை முழுவதும் வர்ணம் தீட்டும் பணி நடந்து வருகிறது. அணையில் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவிற்கு விருப்பமான பச்சை நிறத்தை மாற்றி, ஊதா நிறத்தில் வர்ணம் பூசப்பட்டுள்ளது.
Advertisement