புகைப்பட ஆல்பம்:

வாழ்த்துக்கள் மேடம் !
1 / 20
இந்திய ஜனாதிபதியாக பதவியேற்ற திரவுபதி முர்முவுக்கு ராணுவ மரியாதை அளிக்கப்பட்டது.
2 / 20
வாழ்த்துக்கள் மேடம் !
3 / 20
வாழ்த்துக்கள் மேடம் !
4 / 20
ஆசிரியையாக பணியை துவங்கி அரசியலில் சேர்ந்து கவுன்சிலராக, எம்எல்ஏ., வாக, கவர்னராக தற்போது இந்திய திருநாட்டின் ஜனாதிபதியாக உயர்ந்துள்ளார். பதவியேற்ற திரவுபதி முர்முவுக்கு ராணுவ மரியாதை அளிக்கப்பட்டது.
5 / 20
வாழ்த்துக்கள் மேடம் !
6 / 20
வாழ்த்துக்கள் மேடம் !
7 / 20
வாழ்த்துக்கள் மேடம் !
8 / 20
வாழ்த்துக்கள் மேடம் !
9 / 20
வாழ்த்துக்கள் மேடம் !
10 / 20
வாழ்த்துக்கள் மேடம் !
11 / 20
வாழ்த்துக்கள் மேடம் !
12 / 20
வாழ்த்துக்கள் மேடம் !
13 / 20
வாழ்த்துக்கள் மேடம் !
14 / 20
வாழ்த்துக்கள் மேடம் !
15 / 20
வாழ்த்துக்கள் மேடம் !
16 / 20
வாழ்த்துக்கள் மேடம் !
17 / 20
வாழ்த்துக்கள் மேடம் !
18 / 20
வாழ்த்துக்கள் மேடம் !
19 / 20
வாழ்த்துக்கள் மேடம் !
20 / 20
இந்தியத்திரு நாட்டின் மலைவாழ் மக்கள் வகுப்பை சேர்ந்த ஒருவர் முதன் முதலாக மிக உயர்ந்து அந்தஸ்து கொண்ட ஜனாதிபதியாக திரவுபதி முர்மு (64) இன்று பதவியேற்றார். இவ்விழா தொடர்பான காட்சிகள்.
Advertisement