புகைப்பட ஆல்பம்:

வெளிநாடுகளில் பிரதமர் மோடி !
1 / 31
ஜப்பானில் ஜி-7 மாநாடு, பப்புவாநியூகினியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா நாடுகளுக்கு 2023 - மே- 19 முதல் மே-25 வரை 6 நாட்கள் பிரதமர் மோடி சென்ற அரசு முறை பயண வெளிநாட்டு காட்சிகள் தொகுப்பு .
2 / 31
வெளிநாடுகளில் பிரதமர் மோடி !
3 / 31
வெளிநாடுகளில் பிரதமர் மோடி !
4 / 31
வெளிநாடுகளில் பிரதமர் மோடி !
5 / 31
வெளிநாடுகளில் பிரதமர் மோடி !
6 / 31
வெளிநாடுகளில் பிரதமர் மோடி !
7 / 31
வெளிநாடுகளில் பிரதமர் மோடி !
8 / 31
வெளிநாடுகளில் பிரதமர் மோடி !
9 / 31
வெளிநாடுகளில் பிரதமர் மோடி !
10 / 31
இடம்: சிட்னி, ஆஸ்திரேலியா
11 / 31
சிட்னியில் 20 ஆயிரம் இந்தியர்கள் முன்னிலையில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார்.
12 / 31
சிட்டினியில் பிரதமர் மோடியை வரவேற்ற வெளி நாடு வாழ் இந்தியர்கள்.
13 / 31
டோக் பிசின் மொழியில் மொழியில் மொழி பெயர்ப்பு செய்யப்பட்ட திருக்குறளை பிரதமர் மோடி வெளியிட்டார். இடம்: பப்புவா நியூ கினியா
14 / 31
பிஜி நாட்டின் உயரிய விருது பிரதமர் மோடிக்கு வழங்கப்பட்டு கவுரவிக்கப்பட்ட போது எடுத்த காட்சி: இடம்: பப்புவா நியூ கினியா.
15 / 31
ஜப்பானில் ஜி-7 மாநாடு, பப்புவாநியூகினியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா நாடுகளுக்கு பிரதமர் மோடி சென்ற வெளிநாட்டு காட்சிகள் தொகுப்பு .
16 / 31
பிரிட்டிஷ் பிரதமர் ரிஷிசுனாக்குடன் சந்திப்பு.
17 / 31
வெளிநாடுகளில் பிரதமர் மோடி !
18 / 31
வெளிநாடுகளில் பிரதமர் மோடி !
19 / 31
உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியுடன் பிரதமர் மோடி
20 / 31
ஜப்பானில் ஜி-7 மாநாடு, பப்புவாநியூகினியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா நாடுகளுக்கு பிரதமர் மோடி சென்ற வெளிநாட்டு பயண காட்சிகள் தொகுப்பு .
21 / 31
வெளிநாடுகளில் பிரதமர் மோடி !
22 / 31
வெளிநாடுகளில் பிரதமர் மோடி !
23 / 31
வெளிநாடுகளில் பிரதமர் மோடி !
24 / 31
வெளிநாடுகளில் பிரதமர் மோடி !
25 / 31
வெளிநாடுகளில் பிரதமர் மோடி !
26 / 31
ஜப்பானில் ஜி-7 மாநாடு, பப்புவாநியூகினியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா நாடுகளுக்கு பிரதமர் மோடி சென்ற வெளிநாட்டு காட்சிகள் தொகுப்பு .
27 / 31
வெளிநாடுகளில் பிரதமர் மோடி !
28 / 31
வெளிநாடுகளில் பிரதமர் மோடி !
29 / 31
வெளிநாடுகளில் பிரதமர் மோடி !
30 / 31
வெளிநாடுகளில் பிரதமர் மோடி !
31 / 31
ஜப்பானில் ஜி-7 மாநாடு, பப்புவாநியூகினியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா நாடுகளுக்கு பிரதமர் மோடி சென்ற வெளிநாட்டு காட்சிகள் தொகுப்பு .
Advertisement