புகைப்பட ஆல்பம்:

புத்தம் புது பார்லி.,
1 / 22
புதிய பார்லிமென்ட் வளாகத்தில், பிரதமர் மோடி சிறப்பு உரை ஆற்றினார்.
2 / 22
ரூ. 1, 250 கோடி செலவில் புதிய பார்லி., கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் திறப்பு விழா (2023, மே-28)ல் கோலாகலமாக, கணபதி ஹோமத்துடன் துவங்கி சிறப்பாக நடந்தது. தமிழக ஆதின மடாதிபதிகள் 21 பேர் பங்கேற்றனர்.
3 / 22
புத்தம் புது பார்லி.,
4 / 22
புத்தம் புது பார்லி.,
5 / 22
புத்தம் புது பார்லி.,
6 / 22
புத்தம் புது பார்லி.,
7 / 22
புத்தம் புது பார்லி.,
8 / 22
புத்தம் புது பார்லி.,
9 / 22
புத்தம் புது பார்லி.,
10 / 22
புத்தம் புது பார்லி.,
11 / 22
புத்தம் புது பார்லி.,
12 / 22
புத்தம் புது பார்லி.,
13 / 22
புத்தம் புது பார்லி.,
14 / 22
புத்தம் புது பார்லி.,
15 / 22
புத்தம் புது பார்லி.,
16 / 22
புத்தம் புது பார்லி.,
17 / 22
புத்தம் புது பார்லி.,
18 / 22
புத்தம் புது பார்லி.,
19 / 22
புத்தம் புது பார்லி.,
20 / 22
புத்தம் புது பார்லி.,
21 / 22
புத்தம் புது பார்லி.,
22 / 22
ரூ. 1, 250 கோடி செலவில் புதிய பார்லி., கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் திறப்பு விழா (2023, மே-28)ல் கோலாகலமாக, கணபதி ஹோமத்துடன் துவங்கி சிறப்பாக நடந்தது. தமிழக ஆதின மடாதிபதிகள் 21 பேர் பங்கேற்றனர்.
Advertisement