சூப்பர் ஷாட்

14 Feb 2018
சிவராத்திரியை முன்னிட்டு சத்ய சாய் பிரசாந்தி நிலையத்தில் சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது. இடம்: ஆந்திரா.