சூப்பர் ஷாட்

17 May 2018
ரமலான் பண்டிகை நெருங்கி வருவதையொட்டி கடைத்தெருவில் சேமியாவில் உணவு தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ஊழியர்கள்.இடம்: போபால், ம.பி.