சூப்பர் ஷாட்

17 May 2018
கிழக்கு ஜெர்மனியின் சீவர்டோர்ப் அருகே வயல்வெளியில் மழையும் வெயிலும் கலந்து அடிக்க அடிவானில் தோன்றிய வானவில்