தேர்தல் திருவிழா

14 Jun 2018
காஷ்மீரின் ராம்கார்க்கில் பாக். ராணுவம் நடத்திய தாக்குதலில் வீரமரணம் அடைந்த ஜவான்களுக்கு மெழுவர்த்தி ஏந்தி அஞ்சலிசெலுத்தப்பட்டது.இடம்: ஜம்மு.