தேர்தல் திருவிழா

13 Sep 2018
டில்லியில் நடந்த ஒரு மஹாஸ்தோவ் நிகழ்ச்சியில் நடன கலைஞர்களின் நடனம் பார்வையாளர்களை கவர்ந்தது.