சூப்பர் ஷாட்

11 Jan 2019
ஜம்மு காஷ்மீரில் நடந்த குடியரசுதின ஒத்திகையில் பங்கேற்ற பாதுகாப்பு படையினர்.