ஸ்பெஷல் போட்டோ

12 Jun 2019
சிம்லாவில் பெய்து வரும் குளுமையுடன் கூடிய மழையை அனுபவித்து வரும் சுற்றுலா பயணிகள்.