ஸ்பெஷல் போட்டோ

12 Jun 2019
உ.பி.,யின் பிரயாக்ராஜ் நகரில், கங்கை நதியில் புனித நீராட குவிந்த பக்தர்கள்.