ஸ்பெஷல் போட்டோ

12 Jun 2019
வாயு புயலின் தாக்கம் காரணமாக கடும் சீற்றத்துடன் காணப்படும் மும்பை கடல்.