ஸ்பெஷல் போட்டோ

11 Jul 2019
டில்லியில் கொளுத்தி வரும் வெயிலிலிருந்து தப்பிக்க முகத்தை மறைத்தபடி செல்லும் பெண்கள்.