ஸ்பெஷல் போட்டோ

14 Aug 2019
ஷர்வான் பண்டிகையையொட்டி ஆற்றில் புனித நீர் எடுத்து வர ஊர்வலமாய் செல்லும் கன்வாரியாஸ் இன பெண்கள். இடம்: ஜபல்பூர், ம.பி.