ஸ்பெஷல் போட்டோ

20 Aug 2019
தக்காளி திருவிழாவில் பங்கேற்றவர்கள் மகிழ்ச்சி பொங்கிட தக்காளியில் உருண்டு, புரண்டனர். இடம்: செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க். ரஷ்யா.