ஸ்பெஷல் போட்டோ

21 Sep 2019
பீகார் மாநிலம் பாட்னாவில் மழை வெள்ளத்தால் சூழ்ந்த பகுதிகளில் எஞ்சிய பொருட்களை எடுத்து செல்லும் மக்கள்.