ஸ்பெஷல் போட்டோ

22 Oct 2019
பள்ளி செல்ல பிரம்மபுத்ரா நதியை படகு மூலம் கடக்கும் பள்ளி மாணவ, மாணவியர். இடம்: கசோசிலா, கவுகாத்தி.
Advertisement