ஸ்பெஷல் போட்டோ

03 Dec 2019
ஹிமாசல பிரதேசம் மனாலியில் பனி மலையின் அழகை ரசிக்கும் சுற்றுலா பயணிகள்