ஸ்பெஷல் போட்டோ

11 Dec 2019
ராஜஸ்தானின் ஜெய்பூரில் வெங்காயத்தை உலர்த்தி, தரம் பிரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பெண்கள்.