ஸ்பெஷல் போட்டோ

14 Jan 2020
சென்னை தனியார் கல்லூரியில் நடந்த பொங்கல் விழா கொண்டாட்டத்தில், பொங்கல் வைத்து குலவையிட்ட மாணவிகள்.