ஸ்பெஷல் போட்டோ

18 Jan 2020
அசாம் மாநிலம் நாகோனில் பாரம்பரியமாக நடக்கும் எருமை சண்டையில் ஆக்ரோஷமாக மோதிக் கொண்ட இரண்டு எருமைகள்.