2020ம் ஆண்டின் சுப முகூர்த்த நாட்கள்
கடகம்
கடகம் ராசிக்காரர்களுக்கான பூ வைக்க, நிச்சயதார்த்தம் நடத்த உகந்த நாட்கள்
தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
சார்வரி வருடம்
வைகாசி  25 07-ஜூன்-2020 ஞாயிறு துவிதியை மூலம்
வைகாசி  28 10-ஜூன்-2020 புதன் பஞ்சமி திருவோணம்
ஆனி  10 24-ஜூன்-2020 புதன் திரிதியை பூசம் valarpirai
ஆனி  18 02-ஜூலை-2020 வியாழன் துவாதசி அனுஷம் valarpirai
ஆனி  28 12-ஜூலை-2020 ஞாயிறு சப்தமி உத்திரட்டாதி
ஆவணி  5 21-ஆக-2020 வெள்ளி திரிதியை உத்திரம் valarpirai
ஆவணி  12 28-ஆக-2020 வெள்ளி தசமி மூலம் valarpirai
ஆவணி  14 30-ஆக-2020 ஞாயிறு துவாதசி உத்திராடம் valarpirai
ஆவணி  15 31-ஆக-2020 திங்கள் திரையோதசி திருவோணம் valarpirai
ஆவணி  19 04-செப்-2020 வெள்ளி துவிதியை உத்திரட்டாதி
ஆவணி  29 14-செப்-2020 திங்கள் துவாதசி பூசம்
புரட்டாசி  27 13-அக்-2020 செவ்வாய் திரையோதசி சித்திரை
ஐப்பசி  13 29-அக்-2020 வியாழன் திரையோதசி உத்திரட்டாதி valarpirai
ஐப்பசி  19 04-நவ-2020 புதன் சதுர்த்தி மிருகசீரிடம்
ஐப்பசி  26 11-நவ-2020 புதன் ஏகாதசி உத்திரம்
ஐப்பசி  27 12-நவ-2020 வியாழன் துவாதசி அஸ்தம்
கார்த்திகை  5 20-நவ-2020 வெள்ளி சஷ்டி உத்திராடம் valarpirai
கார்த்திகை  11 26-நவ-2020 வியாழன் துவாதசி ரேவதி valarpirai
கார்த்திகை  19 04-டிச-2020 வெள்ளி சதுர்த்தி புனர்பூசம்
கார்த்திகை  25 10-டிச-2020 வியாழன் ஏகாதசி சித்திரை
valarpirai வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
கடகம் ராசிக்காரர்களுக்கான திருமணம் நடத்த சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
சார்வரி வருடம்
வைகாசி  25 07-ஜூன்-2020 ஞாயிறு துவிதியை மூலம்
வைகாசி  28 10-ஜூன்-2020 புதன் பஞ்சமி திருவோணம்
ஆனி  10 24-ஜூன்-2020 புதன் திரிதியை பூசம்valarpirai
ஆவணி  5 21-ஆக-2020 வெள்ளி திரிதியை உத்திரம்valarpirai
ஆவணி  7 23-ஆக-2020 ஞாயிறு பஞ்சமி சித்திரைvalarpirai
ஆவணி  8 24-ஆக-2020 திங்கள் சஷ்டி சுவாதிvalarpirai
ஆவணி  12 28-ஆக-2020 வெள்ளி தசமி மூலம்valarpirai
ஆவணி  14 30-ஆக-2020 ஞாயிறு துவாதசி உத்திராடம்valarpirai
ஆவணி  15 31-ஆக-2020 திங்கள் திரையோதசி திருவோணம்valarpirai
ஆவணி  29 14-செப்-2020 திங்கள் துவாதசி பூசம்
ஐப்பசி  2 18-அக்-2020 ஞாயிறு துவிதியை சுவாதிvalarpirai
ஐப்பசி  19 04-நவ-2020 புதன் சதுர்த்தி மிருகசீரிடம்
ஐப்பசி  26 11-நவ-2020 புதன் ஏகாதசி உத்திரம்
ஐப்பசி  27 12-நவ-2020 வியாழன் துவாதசி அஸ்தம்
ஐப்பசி  28 13-நவ-2020 வெள்ளி திரையோதசி சித்திரை
கார்த்திகை  5 20-நவ-2020 வெள்ளி சஷ்டி உத்திராடம்valarpirai
கார்த்திகை  11 26-நவ-2020 வியாழன் துவாதசி ரேவதிvalarpirai
கார்த்திகை  19 04-டிச-2020 வெள்ளி சதுர்த்தி புனர்பூசம்
கார்த்திகை  25 10-டிச-2020 வியாழன் ஏகாதசி சித்திரை
கார்த்திகை  26 11-டிச-2020 வெள்ளி துவாதசி சுவாதி
valarpirai வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
கடகம் ராசிக்காரர்களுக்கான கிரகப்பிரவேசம் நடத்த உகந்த நாட்கள்
தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
சார்வரி வருடம்
வைகாசி  25 07-ஜூன்-2020 ஞாயிறு துவிதியை மூலம்
வைகாசி  28 10-ஜூன்-2020 புதன் பஞ்சமி திருவோணம்
ஆவணி  5 21-ஆக-2020 வெள்ளி திரிதியை உத்திரம்valarpirai
ஆவணி  7 23-ஆக-2020 ஞாயிறு பஞ்சமி சித்திரைvalarpirai
ஆவணி  12 28-ஆக-2020 வெள்ளி தசமி மூலம்valarpirai
ஆவணி  14 30-ஆக-2020 ஞாயிறு துவாதசி உத்திராடம்valarpirai
ஆவணி  15 31-ஆக-2020 திங்கள் திரையோதசி திருவோணம்valarpirai
ஆவணி  19 04-செப்-2020 வெள்ளி துவிதியை உத்திரட்டாதி
ஆவணி  29 14-செப்-2020 திங்கள் துவாதசி பூசம்
ஐப்பசி  13 29-அக்-2020 வியாழன் திரையோதசி உத்திரட்டாதிvalarpirai
ஐப்பசி  19 04-நவ-2020 புதன் சதுர்த்தி மிருகசீரிடம்
ஐப்பசி  21 06-நவ-2020 வெள்ளி சஷ்டி புனர்பூசம்
ஐப்பசி  26 11-நவ-2020 புதன் ஏகாதசி உத்திரம்
ஐப்பசி  27 12-நவ-2020 வியாழன் துவாதசி அஸ்தம்
ஐப்பசி  28 13-நவ-2020 வெள்ளி திரையோதசி சித்திரை
கார்த்திகை  5 20-நவ-2020 வெள்ளி சஷ்டி உத்திராடம்valarpirai
கார்த்திகை  11 26-நவ-2020 வியாழன் துவாதசி ரேவதிvalarpirai
கார்த்திகை  19 04-டிச-2020 வெள்ளி சதுர்த்தி புனர்பூசம்
கார்த்திகை  25 10-டிச-2020 வியாழன் ஏகாதசி சித்திரை
valarpirai வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
கடகம் ராசிக்காரர்களுக்கான சுபகாரியங்கள் நடத்த சுபநாட்கள்
தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
சார்வரி வருடம்
வைகாசி  2507-ஜூன்-2020 ஞாயிறு துவிதியைமூலம்
வைகாசி  2810-ஜூன்-2020 புதன் பஞ்சமிதிருவோணம்
ஆவணி  521-ஆக-2020 வெள்ளி திரிதியைஉத்திரம்
ஆவணி  723-ஆக-2020 ஞாயிறு பஞ்சமிசித்திரை
ஆவணி  824-ஆக-2020 திங்கள் சஷ்டிசுவாதி
ஆவணி  1228-ஆக-2020 வெள்ளி தசமிமூலம்
ஆவணி  1430-ஆக-2020 ஞாயிறு துவாதசிஉத்திராடம்
ஆவணி  1531-ஆக-2020 திங்கள் திரையோதசிதிருவோணம்
ஆவணி  1904-செப்-2020 வெள்ளி துவிதியைஉத்திரட்டாதி
ஆவணி  2914-செப்-2020 திங்கள் துவாதசிபூசம்
ஐப்பசி  218-அக்-2020 ஞாயிறு துவிதியைசுவாதி
ஐப்பசி  1329-அக்-2020 வியாழன் திரையோதசிஉத்திரட்டாதி
ஐப்பசி  1904-நவ-2020 புதன் சதுர்த்திமிருகசீரிடம்
ஐப்பசி  2106-நவ-2020 வெள்ளி சஷ்டிபுனர்பூசம்
ஐப்பசி  2611-நவ-2020 புதன் ஏகாதசிஉத்திரம்
ஐப்பசி  2813-நவ-2020 வெள்ளி திரையோதசிசித்திரை
கார்த்திகை  520-நவ-2020 வெள்ளி சஷ்டிஉத்திராடம்
கார்த்திகை  1126-நவ-2020 வியாழன் துவாதசிரேவதி
கார்த்திகை  1904-டிச-2020 வெள்ளி சதுர்த்திபுனர்பூசம்
கார்த்திகை  2510-டிச-2020 வியாழன் ஏகாதசிசித்திரை
கார்த்திகை  2611-டிச-2020 வெள்ளி துவாதசிசுவாதி
valarpirai வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
ராசிகள்
Aries daily, weekly, monthly and yearly horoscope news aurus daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Gemini daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Cancer daily, weekly, monthly and yearly horoscope news
மேஷம் ரிஷபம் மிதுனம் கடகம்
Leo daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Virgo daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Libra daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Scorpio daily, weekly, monthly and yearly horoscope news
சிம்மம் கன்னி துலாம் விருச்சிகம்
Sagittarius daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Capricorn daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Aquarius daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Pisces daily, weekly, monthly and yearly horoscope news
தனுசு மகரம் கும்பம் மீனம்
Advertisement
Advertisement
Advertisement
dinamalar-advertisement-tariff-2018

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் களிப்பு
ரிஷபம் நட்பு
மிதுனம் ஆதரவு
கடகம் ஆரோக்யம்
சிம்மம் பாராட்டு
கன்னி நிம்மதி
துலாம் முயற்சி
விருச்சிகம் வெற்றி
தனுசு தனம்
மகரம் <<உதவி
கும்பம் நம்பிக்கை
மீனம் நன்மை

We use cookies to understand how you use our site and to improve user experience. This includes personalising content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, revised Privacy Policy.

Learn more I agree X