2019ம் ஆண்டின் சுப முகூர்த்த நாட்கள்
துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கான பூ வைக்க, நிச்சயதார்த்தம் நடத்த உகந்த நாட்கள்
தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விகாரி வருடம்
சித்திரை  16 29-ஏப்-2019 திங்கள் தசமி சதயம்
சித்திரை  19 02-மே-2019 வியாழன் திரையோதசி உத்திரட்டாதி
சித்திரை  25 08-மே-2019 புதன் சதுர்த்தி மிருகசீரிடம் valarpirai
சித்திரை  27 10-மே-2019 வெள்ளி சஷ்டி புனர்பூசம் valarpirai
வைகாசி  3 17-மே-2019 வெள்ளி சதுர்த்தசி சுவாதி
வைகாசி  3 17-மே-2019 வெள்ளி சதுர்த்தசி சுவாதி valarpirai
வைகாசி  9 23-மே-2019 வியாழன் பஞ்சமி உத்திராடம்
வைகாசி  23 06-ஜூன்-2019 வியாழன் திரிதியை புனர்பூசம் valarpirai
வைகாசி  30 13-ஜூன்-2019 வியாழன் ஏகாதசி சித்திரை valarpirai
வைகாசி  31 14-ஜூன்-2019 வெள்ளி துவாதசி சுவாதி valarpirai
வைகாசி  31 14-ஜூன்-2019 வெள்ளி துவாதசி சதயம் valarpirai
ஆனி  8 23-ஜூன்-2019 ஞாயிறு சஷ்டி சதயம்
ஆனி  19 04-ஜூலை-2019 வியாழன் துவிதியை பூசம் valarpirai
ஆனி  26 11-ஜூலை-2019 வியாழன் தசமி சுவாதி valarpirai
ஆனி  30 15-ஜூலை-2019 திங்கள் சதுர்த்தசி மூலம் valarpirai
ஆடி  23 08-ஆக-2019 வியாழன் தசமி மூலம் valarpirai
ஆவணி  8 25-ஆக-2019 ஞாயிறு தசமி மிருகசீரிடம்
ஆவணி  11 28-ஆக-2019 புதன் திரையோதசி பூசம்
ஆவணி  18 04-செப்-2019 புதன் சஷ்டி சுவாதி valarpirai
ஆவணி  22 08-செப்-2019 ஞாயிறு தசமி மூலம் valarpirai
ஆவணி  30 16-செப்-2019 திங்கள் துவிதியை ரேவதி
புரட்டாசி  7 24-செப்-2019 செவ்வாய் ஏகாதசி மகம்
ஐப்பசி  7 24-அக்-2019 வியாழன் ஏகாதசி மகம்
ஐப்பசி  15 01-நவ-2019 வெள்ளி பஞ்சமி மூலம் valarpirai
ஐப்பசி  17 03-நவ-2019 ஞாயிறு சப்தமி உத்திராடம் valarpirai
ஐப்பசி  24 10-நவ-2019 ஞாயிறு திரையோதசி ரேவதி valarpirai
ஐப்பசி  29 15-நவ-2019 வெள்ளி திரிதியை மிருகசீரிடம்
கார்த்திகை  8 24-நவ-2019 ஞாயிறு திரையோதசி சித்திரை
கார்த்திகை  12 28-நவ-2019 வியாழன் துவிதியை மூலம் valarpirai
கார்த்திகை  20 06-டிச-2019 வெள்ளி தசமி உத்திரட்டாதி valarpirai
கார்த்திகை  29 15-டிச-2019 ஞாயிறு திரிதியை புனர்பூசம்
valarpirai வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கான திருமணம் நடத்த சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விகாரி வருடம்
சித்திரை  16 29-ஏப்-2019 திங்கள் தசமி சதயம்
சித்திரை  19 02-மே-2019 வியாழன் திரையோதசி உத்திரட்டாதி
சித்திரை  27 10-மே-2019 வெள்ளி சஷ்டி புனர்பூசம்valarpirai
வைகாசி  3 17-மே-2019 வெள்ளி சதுர்த்தசி சுவாதிvalarpirai
வைகாசி  9 23-மே-2019 வியாழன் பஞ்சமி உத்திராடம்
வைகாசி  23 06-ஜூன்-2019 வியாழன் திரிதியை புனர்பூசம்valarpirai
வைகாசி  30 13-ஜூன்-2019 வியாழன் ஏகாதசி சித்திரைvalarpirai
வைகாசி  31 14-ஜூன்-2019 வெள்ளி துவாதசி சுவாதிvalarpirai
ஆனி  5 20-ஜூன்-2019 வியாழன் திரிதியை உத்திராடம்
ஆனி  8 23-ஜூன்-2019 ஞாயிறு சஷ்டி சதயம்
ஆனி  19 04-ஜூலை-2019 வியாழன் துவிதியை பூசம்valarpirai
ஆனி  26 11-ஜூலை-2019 வியாழன் தசமி சுவாதிvalarpirai
ஆனி  30 15-ஜூலை-2019 திங்கள் சதுர்த்தசி மூலம்valarpirai
ஆவணி  11 28-ஆக-2019 புதன் திரையோதசி பூசம்
ஆவணி  18 04-செப்-2019 புதன் சஷ்டி சுவாதிvalarpirai
ஆவணி  22 08-செப்-2019 ஞாயிறு தசமி மூலம்valarpirai
ஆவணி  30 16-செப்-2019 திங்கள் துவிதியை ரேவதி
ஐப்பசி  13 30-அக்-2019 புதன் திரிதியை அனுஷம்valarpirai
ஐப்பசி  15 01-நவ-2019 வெள்ளி பஞ்சமி மூலம்valarpirai
ஐப்பசி  17 03-நவ-2019 ஞாயிறு சப்தமி உத்திராடம்valarpirai
ஐப்பசி  24 10-நவ-2019 ஞாயிறு திரையோதசி ரேவதிvalarpirai
கார்த்திகை  8 24-நவ-2019 ஞாயிறு திரையோதசி சித்திரை
கார்த்திகை  12 28-நவ-2019 வியாழன் துவிதியை மூலம்valarpirai
கார்த்திகை  15 01-டிச-2019 ஞாயிறு பஞ்சமி உத்திராடம்valarpirai
கார்த்திகை  16 02-டிச-2019 திங்கள் சஷ்டி திருவோணம்valarpirai
கார்த்திகை  20 06-டிச-2019 வெள்ளி தசமி உத்திரட்டாதிvalarpirai
கார்த்திகை  29 15-டிச-2019 ஞாயிறு திரிதியை புனர்பூசம்
valarpirai வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கான கிரகப்பிரவேசம் நடத்த உகந்த நாட்கள்
தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விகாரி வருடம்
சித்திரை  16 29-ஏப்-2019 திங்கள் தசமி சதயம்
சித்திரை  19 02-மே-2019 வியாழன் திரையோதசி உத்திரட்டாதி
சித்திரை  25 08-மே-2019 புதன் சதுர்த்தி மிருகசீரிடம்valarpirai
சித்திரை  27 10-மே-2019 வெள்ளி சஷ்டி புனர்பூசம்valarpirai
வைகாசி  2 16-மே-2019 வியாழன் திரையோதசி சித்திரைvalarpirai
வைகாசி  9 23-மே-2019 வியாழன் பஞ்சமி உத்திராடம்
வைகாசி  23 06-ஜூன்-2019 வியாழன் திரிதியை புனர்பூசம்valarpirai
வைகாசி  30 13-ஜூன்-2019 வியாழன் ஏகாதசி சித்திரைvalarpirai
ஆவணி  11 28-ஆக-2019 புதன் திரையோதசி பூசம்
ஆவணி  16 02-செப்-2019 திங்கள் திரிதியை அஸ்தம்valarpirai
ஆவணி  22 08-செப்-2019 ஞாயிறு தசமி மூலம்valarpirai
ஆவணி  25 11-செப்-2019 புதன் திரையோதசி திருவோணம்valarpirai
ஆவணி  26 12-செப்-2019 வியாழன் சதுர்த்தசி அவிட்டம்valarpirai
ஆவணி  30 16-செப்-2019 திங்கள் துவிதியை ரேவதி
ஐப்பசி  13 30-அக்-2019 புதன் திரிதியை அனுஷம்valarpirai
ஐப்பசி  15 01-நவ-2019 வெள்ளி பஞ்சமி மூலம்valarpirai
ஐப்பசி  17 03-நவ-2019 ஞாயிறு சப்தமி உத்திராடம்valarpirai
ஐப்பசி  24 10-நவ-2019 ஞாயிறு திரையோதசி ரேவதிvalarpirai
கார்த்திகை  6 22-நவ-2019 வெள்ளி திரையோதசி சித்திரை
கார்த்திகை  6 22-நவ-2019 வெள்ளி தசமி உத்திரம்
கார்த்திகை  8 24-நவ-2019 ஞாயிறு திரையோதசி சித்திரை
கார்த்திகை  12 28-நவ-2019 வியாழன் துவிதியை மூலம்valarpirai
கார்த்திகை  15 01-டிச-2019 ஞாயிறு பஞ்சமி உத்திராடம்valarpirai
கார்த்திகை  16 02-டிச-2019 திங்கள் சஷ்டி திருவோணம்valarpirai
கார்த்திகை  20 06-டிச-2019 வெள்ளி தசமி உத்திரட்டாதிvalarpirai
கார்த்திகை  29 15-டிச-2019 ஞாயிறு திரிதியை புனர்பூசம்
valarpirai வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கான சுபகாரியங்கள் நடத்த சுபநாட்கள்
தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விகாரி வருடம்
சித்திரை  1629-ஏப்-2019 திங்கள் தசமிசதயம்
சித்திரை  1902-மே-2019 வியாழன் திரையோதசிஉத்திரட்டாதி
வைகாசி  2306-ஜூன்-2019 வியாழன் திரிதியைபுனர்பூசம்
வைகாசி  3013-ஜூன்-2019 வியாழன் ஏகாதசிசித்திரை
வைகாசி  3114-ஜூன்-2019 வெள்ளி துவாதசிசுவாதி
ஆவணி  825-ஆக-2019 ஞாயிறு திரையோதசிபூசம்
ஆவணி  1128-ஆக-2019 புதன் திரையோதசிபூசம்
ஆவணி  1602-செப்-2019 திங்கள் திரிதியைஅஸ்தம்
ஆவணி  1804-செப்-2019 புதன் சஷ்டிசுவாதி
ஆவணி  2208-செப்-2019 ஞாயிறு தசமிமூலம்
ஆவணி  2511-செப்-2019 புதன் திரையோதசிதிருவோணம்
ஆவணி  2612-செப்-2019 வியாழன் சதுர்த்தசிஅவிட்டம்
ஆவணி  3016-செப்-2019 திங்கள் துவிதியைரேவதி
ஐப்பசி  724-அக்-2019 வியாழன் ஏகாதசிமகம்
ஐப்பசி  1330-அக்-2019 புதன் திரிதியைஅனுஷம்
ஐப்பசி  1501-நவ-2019 வெள்ளி பஞ்சமிமூலம்
ஐப்பசி  1703-நவ-2019 ஞாயிறு சப்தமிஉத்திராடம்
ஐப்பசி  2410-நவ-2019 ஞாயிறு திரையோதசிரேவதி
ஐப்பசி  2915-நவ-2019 வெள்ளி திரிதியைமிருகசீரிடம்
கார்த்திகை  622-நவ-2019 வெள்ளி தசமிஉத்திரம்
கார்த்திகை  824-நவ-2019 ஞாயிறு திரையோதசிசித்திரை
கார்த்திகை  1228-நவ-2019 வியாழன் துவிதியைமூலம்
கார்த்திகை  1501-டிச-2019 ஞாயிறு பஞ்சமிஉத்திராடம்
கார்த்திகை  1602-டிச-2019 திங்கள் சஷ்டிதிருவோணம்
கார்த்திகை  2006-டிச-2019 வெள்ளி தசமிஉத்திரட்டாதி
கார்த்திகை  2915-டிச-2019 ஞாயிறு திரிதியைபுனர்பூசம்
valarpirai வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
ராசிகள்
Aries daily, weekly, monthly and yearly horoscope news aurus daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Gemini daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Cancer daily, weekly, monthly and yearly horoscope news
மேஷம் ரிஷபம் மிதுனம் கடகம்
Leo daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Virgo daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Libra daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Scorpio daily, weekly, monthly and yearly horoscope news
சிம்மம் கன்னி துலாம் விருச்சிகம்
Sagittarius daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Capricorn daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Aquarius daily, weekly, monthly and yearly horoscope news Pisces daily, weekly, monthly and yearly horoscope news
தனுசு மகரம் கும்பம் மீனம்
Advertisement
Advertisement
dinamalar-advertisement-tariff-2018

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் தாமதம்
ரிஷபம் சுகம்
மிதுனம் வரவு
கடகம் சிக்கல்
சிம்மம் முயற்சி
கன்னி எதிர்ப்பு
துலாம் வெற்றி
விருச்சிகம் கவலை
தனுசு பயம்
மகரம் நட்பு
கும்பம் தடங்கல்
மீனம் களிப்பு

We use cookies to understand how you use our site and to improve user experience. This includes personalising content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, revised Privacy Policy.

Learn more I agree X