தேச நேசன் : கருத்துக்கள் ( 11143 )
தேச நேசன்
Advertisement
Advertisement
Advertisement
ஜனவரி
28
2019
பொது ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டம் மாணவர்கள் தவிப்பு
மனசாட்சியை ஓரங்கட்டிட்டு ஒரு ஸ்டிரைக்!😥  தன் புள்ளைங்கள சுயநலமா   தனியார் பள்ளில சேத்துட்டு, ஏழைப் பிள்ளை வேறவழியில்லாம படிக்கும் அரசு பள்ளியை மூடவெச்சுட்டீங்களே .அந்தப்பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தை நாசமாகிட்டு😩 உங்க பிள்ளைகள்மட்டும் நல்லாயிருக்குமா?  ஆண்டவன் 👺 பாத்துக்கிட்டுதான் 😡😡இருக்கான்.இனிமே எவன் வாத்தியாருங்கள மதிப்பான்னு தெரியலை.   16:59:09 IST
Rate this:
0 members
0 members
4 members
Share this Comment

ஜனவரி
28
2019
பொது ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டம் மாணவர்கள் தவிப்பு
மனசாட்சியை ஓரங்கட்டிட்டு ஒரு ஸ்டிரைக்!😥  தன் புள்ளைங்கள சுயநலமா   தனியார் பள்ளில சேத்துட்டு, ஏழைப் பிள்ளை வேறவழியில்லாம படிக்கும் அரசு பள்ளியை மூடவெச்சுட்டீங்களே .அந்தப்பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தை நாசமாகிட்டு😩 உங்க பிள்ளைகள்மட்டும் நல்லாயிருக்குமா?  ஆண்டவன் 👺 பாத்துக்கிட்டுதான் 😡😡இருக்கான்.இனிமே எவன் வாத்தியாருங்கள மதிப்பான்னு தெரியலை.   16:59:07 IST
Rate this:
0 members
0 members
1 members
Share this Comment

ஜனவரி
28
2019
பொது ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டம் மாணவர்கள் தவிப்பு
மனசாட்சியை ஓரங்கட்டிட்டு ஒரு ஸ்டிரைக்!😥  தன் புள்ளைங்கள சுயநலமா   தனியார் பள்ளில சேத்துட்டு, ஏழைப் பிள்ளை வேறவழியில்லாம படிக்கும் அரசு பள்ளியை மூடவெச்சுட்டீங்களே .அந்தப்பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தை நாசமாகிட்டு😩 உங்க பிள்ளைகள்மட்டும் நல்லாயிருக்குமா?  ஆண்டவன் 👺 பாத்துக்கிட்டுதான் 😡😡இருக்கான்.இனிமே எவன் வாத்தியாருங்கள மதிப்பான்னு தெரியலை.   16:59:10 IST
Rate this:
0 members
0 members
0 members
Share this Comment

ஜனவரி
28
2019
பொது ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டம் மாணவர்கள் தவிப்பு
மனசாட்சியை ஓரங்கட்டிட்டு ஒரு ஸ்டிரைக்!😥  தன் புள்ளைங்கள சுயநலமா   தனியார் பள்ளில சேத்துட்டு, ஏழைப் பிள்ளை வேறவழியில்லாம படிக்கும் அரசு பள்ளியை மூடவெச்சுட்டீங்களே .அந்தப்பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தை நாசமாகிட்டு😩 உங்க பிள்ளைகள்மட்டும் நல்லாயிருக்குமா?  ஆண்டவன் 👺 பாத்துக்கிட்டுதான் 😡😡இருக்கான்.இனிமே எவன் வாத்தியாருங்கள மதிப்பான்னு தெரியலை.   16:59:09 IST
Rate this:
0 members
0 members
0 members
Share this Comment

ஜனவரி
28
2019
பொது ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டம் மாணவர்கள் தவிப்பு
மனசாட்சியை ஓரங்கட்டிட்டு ஒரு ஸ்டிரைக்!😥  தன் புள்ளைங்கள சுயநலமா   தனியார் பள்ளில சேத்துட்டு, ஏழைப் பிள்ளை வேறவழியில்லாம படிக்கும் அரசு பள்ளியை மூடவெச்சுட்டீங்களே .அந்தப்பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தை நாசமாகிட்டு😩 உங்க பிள்ளைகள்மட்டும் நல்லாயிருக்குமா?  ஆண்டவன் 👺 பாத்துக்கிட்டுதான் 😡😡இருக்கான்.இனிமே எவன் வாத்தியாருங்கள மதிப்பான்னு தெரியலை.   16:59:09 IST
Rate this:
0 members
0 members
0 members
Share this Comment

ஜனவரி
28
2019
பொது ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டம் மாணவர்கள் தவிப்பு
மனசாட்சியை ஓரங்கட்டிட்டு ஒரு ஸ்டிரைக்!😥  தன் புள்ளைங்கள சுயநலமா   தனியார் பள்ளில சேத்துட்டு, ஏழைப் பிள்ளை வேறவழியில்லாம படிக்கும் அரசு பள்ளியை மூடவெச்சுட்டீங்களே .அந்தப்பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தை நாசமாகிட்டு😩 உங்க பிள்ளைகள்மட்டும் நல்லாயிருக்குமா?  ஆண்டவன் 👺 பாத்துக்கிட்டுதான் 😡😡இருக்கான்.இனிமே எவன் வாத்தியாருங்கள மதிப்பான்னு தெரியலை.   16:59:09 IST
Rate this:
0 members
0 members
0 members
Share this Comment

ஜனவரி
28
2019
பொது ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டம் மாணவர்கள் தவிப்பு
மனசாட்சியை ஓரங்கட்டிட்டு ஒரு ஸ்டிரைக்!😥  தன் புள்ளைங்கள சுயநலமா   தனியார் பள்ளில சேத்துட்டு, ஏழைப் பிள்ளை வேறவழியில்லாம படிக்கும் அரசு பள்ளியை மூடவெச்சுட்டீங்களே .அந்தப்பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தை நாசமாகிட்டு😩 உங்க பிள்ளைகள்மட்டும் நல்லாயிருக்குமா?  ஆண்டவன் 👺 பாத்துக்கிட்டுதான் 😡😡இருக்கான்.இனிமே எவன் வாத்தியாருங்கள மதிப்பான்னு தெரியலை.   16:59:09 IST
Rate this:
0 members
0 members
0 members
Share this Comment

ஜனவரி
28
2019
பொது ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டம் மாணவர்கள் தவிப்பு
மனசாட்சியை ஓரங்கட்டிட்டு ஒரு ஸ்டிரைக்!😥  தன் புள்ளைங்கள சுயநலமா   தனியார் பள்ளில சேத்துட்டு, ஏழைப் பிள்ளை வேறவழியில்லாம படிக்கும் அரசு பள்ளியை மூடவெச்சுட்டீங்களே .அந்தப்பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தை நாசமாகிட்டு😩 உங்க பிள்ளைகள்மட்டும் நல்லாயிருக்குமா?  ஆண்டவன் 👺 பாத்துக்கிட்டுதான் 😡😡இருக்கான்.இனிமே எவன் வாத்தியாருங்கள மதிப்பான்னு தெரியலை.   16:59:08 IST
Rate this:
0 members
0 members
0 members
Share this Comment

ஜனவரி
28
2019
பொது ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டம் மாணவர்கள் தவிப்பு
மனசாட்சியை ஓரங்கட்டிட்டு ஒரு ஸ்டிரைக்!😥  தன் புள்ளைங்கள சுயநலமா   தனியார் பள்ளில சேத்துட்டு, ஏழைப் பிள்ளை வேறவழியில்லாம படிக்கும் அரசு பள்ளியை மூடவெச்சுட்டீங்களே .அந்தப்பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தை நாசமாகிட்டு😩 உங்க பிள்ளைகள்மட்டும் நல்லாயிருக்குமா?  ஆண்டவன் 👺 பாத்துக்கிட்டுதான் 😡😡இருக்கான்.இனிமே எவன் வாத்தியாருங்கள மதிப்பான்னு தெரியலை.   16:59:08 IST
Rate this:
0 members
0 members
0 members
Share this Comment

ஜனவரி
28
2019
பொது ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டம் மாணவர்கள் தவிப்பு
மனசாட்சியை ஓரங்கட்டிட்டு ஒரு ஸ்டிரைக்!  தன் புள்ளைங்கள சுயநலமா   தனியார் பள்ளில சேத்துட்டு, ஏழைப் பிள்ளை வேறவழியில்லாம படிக்கும் அரசு பள்ளியை மூடவெச்சுட்டீங்களே .அந்தப்பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தை நாசமாகிட்டு உங்க பிள்ளைகள் மட்டும் நல்லாயிருக்குமா?  ஆண்டவன் பாத்துக்கிட்டுதான் இருக்கான்.இனிமே எவன் வாத்தியாருங்கள மதிப்பான்னு தெரியலை.   16:58:53 IST
Rate this:
0 members
0 members
0 members
Share this Comment

We use cookies to understand how you use our site and to improve user experience. This includes personalising content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, revised Privacy Policy.

Learn more I agree X