Sivaraja : கருத்துக்கள் ( 4 )
Sivaraja
Advertisement
Advertisement
அக்டோபர்
10
2016
சிறப்பு கட்டுரைகள் பேரன்பு... பெருங்கோபம் - வேல. ராமமூர்த்தி
தாங்கள் நல்ல சிஷ்யனை உருவாக்க முடியாது என்றதனால் குருவாக இருக்க தகுதி உடையவர் பற்றி எழுதுகிறோம். ஸ்ரீ சாய்பாபாவின் அற்புதங்கள் சத்குரு என்பார் கனவிலும்கூடத் தமது அடியவர்களிடம் இருந்து எவ்விதச் சேவையையோ, இலாபத்தையோ எதிர்பார்ப்பதில்லை. மாறாக அவர்களுக்குச் சேவைசெய்ய விரும்புகிறார். தாம் உயர்ந்தவர், தமது அடியவர் தாழ்ந்தவர் என்றும் அவர் எண்ணுவதில்லை. அவரைத் தமது புதல்வன் என்று கருதுவதோடு மட்டுமல்லாது தமக்குச் சமமானவன்அல்லது பிரம்மத்துக்குச் சமமானவன் என்று கருதுகிறார். சத்குருவின் முக்கியமான பண்பு அவர் அமைதியின் உறைவிடம் என்பதே. அவர் அமைதியற்றோ, மனவுளைவுடனோ இருந்ததே இல்லை. கற்றோன் என்ற கர்வம், அவருக்குக் கிடையாது. ஏழை, பணக்காரன், உயர்ந்தவன், தாழ்ந்தவன் யாவரும் அவருக்கு ஒன்றே. தம்முடைய இளமையான காலத்தில்கூட பாபா எதையும் சேகரிக்கவில்லை. (சில்லிம் என்ற புகைக்குழாய் மட்டும் இருக்கலாம்) அவருக்குக் குடும்பம் ஏதுமில்லை, நண்பர் யாருமில்லை, வீடு ஏதும் இல்லை, எவ்வித ஆதாரமும் இல்லை, பதினெட்டாம் வயதிலிருந்தே அவரின் மனக்கட்டுப்பாடு முழுமையானதும், அசாதாரணமானதாகவும் இருந்தது. அப்போது அவர் தனியான இடத்தில் பயமற்று வாழ்ந்தார். எப்போதும் அவர் ஆன்ம உணர்விலேயே மூழ்கி இருந்தார். தமது அடியவர்களின் தூய அன்பைக்கண்டு அவர்களின் விருப்பப்படியே, அவர் எப்போதும் நடந்தார். எனவே ஒருவகையில் அவர்கள்பால் அவர் சார்ந்தவரானார். பூதவுடலில் வாழ்ந்தபோது தமது அடியவர்களுக்கு என்னென்ன அனுபவங்களை அளித்து வந்தாரோ, அதே அனுபவங்களை அவரை நேசிப்பவர்களுக்கு மஹாசமாதியான பின்பு இன்றும் அளித்து வருகிறார். அன்று 1912, April சில்லிம் என்ற மட்குழாயில் புகை பிடித்துக்கொண்டிருந்த பாபா, அதை பாலாராம் துரந்தரிடம் நீட்டி புகை பிடிக்குமாறு அழைத்தார். புகைபிடித்து வழக்கமில்லை எனினும், பாலாராம் அக்குழாயை வாங்கிக்கொண்டு பெருஞ்சிரமத்துடன் புகைபிடித்துவிட்டு, பக்தியுடன் வணங்கி அதைத் திருப்பி அளித்தார். பாலாராமுக்கு இதுவே மிகமிகப் புனிதமான நேரம். ஆறு ஆண்டுகளாக அவர் ஆஸ்துமாவால் கஷ்டப்பட்டுக்கொண்டிருந்தார். இப்புகை அவரை முழுவதுமாகக் குணப்படுத்தியதுடன் மீண்டும் அவ்வியாதிக்கு உட்படுத்தவேயில்லை. ஆறு ஆண்டுகளுக்குப் பின் ஒரு குறிப்பிட்ட தினத்தில் மீண்டும் அவருக்கு ஆஸ்துமாவின் தாக்குதல் நேரிட்டது. இது பாபா மஹாசமாதி அடைந்த அதே நேரமாகும். இன்று 2014 May தங்கள் அசீர்வாதத்தின் அடையாளத்துடன் குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என்ற எங்கள் வேண்டுதலை ஏற்று, தாம் விரும்பிய ஒரே பொருளாகிய சிலீம் என்ற புகை குழாய் வடிவில் மச்சத்தை பிறக்கும் போதே எமது இளைய புதல்வியின் வலது கை மணிகட்டில் இடம்பெற செய்து லீலை செய்துள்ளார்   15:26:27 IST
Rate this:
3 members
0 members
1 members
Share this Comment

செப்டம்பர்
7
2016
சிறப்பு பகுதிகள் கனவுகளுடன் காத்திருக்குது ஒரு உசுரு...
சத்குரு ஷிர்டி சாய்பாபா உண்மை பக்தியுடன் உருகி வேண்டுங்கள் உங்கள் மகள் ஏஞ்சலிக்கு ஏதாவது ஒரு வழியில் உதவி கிடைக்கும் ஸ்ரீ சாய்பாபாவின் அற்புதங்கள் சத்குரு என்பார் கனவிலும்கூடத் தமது அடியவர்களிடம் இருந்து எவ்விதச் சேவையையோ, இலாபத்தையோ எதிர்பார்ப்பதில்லை. மாறாக அவர்களுக்குச் சேவைசெய்ய விரும்புகிறார். தாம் உயர்ந்தவர், தமது அடியவர் தாழ்ந்தவர் என்றும் அவர் எண்ணுவதில்லை. அவரைத் தமது புதல்வன் என்று கருதுவதோடு மட்டுமல்லாது தமக்குச் சமமானவன்அல்லது பிரம்மத்துக்குச் சமமானவன் என்று கருதுகிறார். சத்குருவின் முக்கியமான பண்பு அவர் அமைதியின் உறைவிடம் என்பதே. அவர் அமைதியற்றோ, மனவுளைவுடனோ இருந்ததே இல்லை. கற்றோன் என்ற கர்வம், அவருக்குக் கிடையாது. ஏழை, பணக்காரன், உயர்ந்தவன், தாழ்ந்தவன் யாவரும் அவருக்கு ஒன்றே. தம்முடைய இளமையான காலத்தில்கூட பாபா எதையும் சேகரிக்கவில்லை. (சில்லிம் என்ற புகைக்குழாய் மட்டும் இருக்கலாம்) அவருக்குக் குடும்பம் ஏதுமில்லை, நண்பர் யாருமில்லை, வீடு ஏதும் இல்லை, எவ்வித ஆதாரமும் இல்லை, பதினெட்டாம் வயதிலிருந்தே அவரின் மனக்கட்டுப்பாடு முழுமையானதும், அசாதாரணமானதாகவும் இருந்தது. அப்போது அவர் தனியான இடத்தில் பயமற்று வாழ்ந்தார். எப்போதும் அவர் ஆன்ம உணர்விலேயே மூழ்கி இருந்தார். தமது அடியவர்களின் தூய அன்பைக்கண்டு அவர்களின் விருப்பப்படியே, அவர் எப்போதும் நடந்தார். எனவே ஒருவகையில் அவர்கள்பால் அவர் சார்ந்தவரானார். பூதவுடலில் வாழ்ந்தபோது தமது அடியவர்களுக்கு என்னென்ன அனுபவங்களை அளித்து வந்தாரோ, அதே அனுபவங்களை அவரை நேசிப்பவர்களுக்கு மஹாசமாதியான பின்பு இன்றும் அளித்து வருகிறார். அன்று 1912, April சில்லிம் என்ற மட்குழாயில் புகை பிடித்துக்கொண்டிருந்த பாபா, அதை பாலாராம் துரந்தரிடம் நீட்டி புகை பிடிக்குமாறு அழைத்தார். புகைபிடித்து வழக்கமில்லை எனினும், பாலாராம் அக்குழாயை வாங்கிக்கொண்டு பெருஞ்சிரமத்துடன் புகைபிடித்துவிட்டு, பக்தியுடன் வணங்கி அதைத் திருப்பி அளித்தார். பாலாராமுக்கு இதுவே மிகமிகப் புனிதமான நேரம். ஆறு ஆண்டுகளாக அவர் ஆஸ்துமாவால் கஷ்டப்பட்டுக்கொண்டிருந்தார். இப்புகை அவரை முழுவதுமாகக் குணப்படுத்தியதுடன் மீண்டும் அவ்வியாதிக்கு உட்படுத்தவேயில்லை. ஆறு ஆண்டுகளுக்குப் பின் ஒரு குறிப்பிட்ட தினத்தில் மீண்டும் அவருக்கு ஆஸ்துமாவின் தாக்குதல் நேரிட்டது. இது பாபா மஹாசமாதி அடைந்த அதே நேரமாகும். இன்று 2014 May தங்கள் அசீர்வாதத்தின் அடையாளத்துடன் குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என்ற எங்கள் வேண்டுதலை ஏற்று, தாம் விரும்பிய ஒரே பொருளாகிய சிலீம் என்ற புகை குழாய் வடிவில் மச்சத்தை பிறக்கும் போதே எமது இளைய புதல்வியின் வலது கை மணிகட்டில் இடம்பெற செய்து லீலை செய்துள்ளார்   14:30:29 IST
Rate this:
1 members
0 members
1 members
Share this Comment

செப்டம்பர்
28
2016
சினிமா பக்தி படத்தில் குடிமகன்களுக்கு அட்வைஸ் பாடல்...
AN APPEAL FOR PHILONTHROPIST SHIRDI SAI DEVOTEES A Sadguru does not, even in his dreams, expect any service or profit from his disciples. On the contrary, he wishes to serve them. He does not think that he is great and the disciple small. Not only does he love them as his children, but regards them as equal to himself or Brahma. The main characteristic of aSadguru is that he is the abode of peace. He is never restless or ruffled and has no pride of His learning. The poor and the rich, the small and the great, are all the same to him. Even in his youth, Baba hoarded nothing (expect perhaps chillim). He had no family, fris, home or any support. Since He was eighteen, His control over His mind was perfect and extraordinary. Earlier in his life, He lived fearlessly in a secluded place and always abided in His Self. Seeing the pure attachment of His devotees, He always acted in their interests and hence He was in a way depent on them. Experiences similar to the ones He gave His devotees while he was alive, are even today, after His Mahasamadhi, experienced by those who attach themselves to Him. 1912, April Baba Who was smoking a chillim(clay pipe) advanced it towards him and beckoned him to smoke it. Balaram was not accustomed to smoking, yet he accepted the pipe, smoked it with great difficulty and returned it reverentially with a bow. This was a very auspicious moment for Balaram He had been suffering from Asthma for six years and this smoke completely cured him of the disease. Six years later, on a particular day, he again had an attack of Asthma. This was precisely the time when Baba embarked on hisMahasamadhi. (Ref: Chapter 50, Sai Satcharitra –Hemadpant) May 2014 On 26th May 2014 , we witnessed Shree Shirdi Saibaba miracle that we blessed with girl child with baba’s chillum as mole on right hand wrist. (Please see attached pictures.) As remembrance of Sai Baba miracle, we would like to build temple for Sai Baba. So, philanthropist Sai devotees are appealed to join this holy mission. They are requested to contact Sivaraja on emailpsivarajaksm@gmail, psivarajaksm@yahoo.com Mobile+91 8489979898 ://shreesaichillum.blogspot.in/2016/09/an-appeal-for-philonthropist-shirdi-sai.html   12:28:57 IST
Rate this:
0 members
0 members
0 members
Share this Comment

செப்டம்பர்
27
2016
சினிமா செளந்தர்யா ரஜினி இயக்கும் ‛நிலவுக்கு என்மேல் என்னடி கோபம் - நடிக்க ஆள் தேடுகிறார்கள்...
AN APPEAL FOR PHILONTHROPIST SHIRDI SAI DEVOTEES A Sadguru does not, even in his dreams, expect any service or profit from his disciples. On the contrary, he wishes to serve them. He does not think that he is great and the disciple small. Not only does he love them as his children, but regards them as equal to himself or Brahma. The main characteristic of aSadguru is that he is the abode of peace. He is never restless or ruffled and has no pride of His learning. The poor and the rich, the small and the great, are all the same to him. Even in his youth, Baba hoarded nothing (expect perhaps chillim). He had no family, fris, home or any support. Since He was eighteen, His control over His mind was perfect and extraordinary. Earlier in his life, He lived fearlessly in a secluded place and always abided in His Self. Seeing the pure attachment of His devotees, He always acted in their interests and hence He was in a way depent on them. Experiences similar to the ones He gave His devotees while he was alive, are even today, after His Mahasamadhi, experienced by those who attach themselves to Him. 1912, April Baba Who was smoking a chillim(clay pipe) advanced it towards him and beckoned him to smoke it. Balaram was not accustomed to smoking, yet he accepted the pipe, smoked it with great difficulty and returned it reverentially with a bow. This was a very auspicious moment for Balaram He had been suffering from Asthma for six years and this smoke completely cured him of the disease. Six years later, on a particular day, he again had an attack of Asthma. This was precisely the time when Baba embarked on hisMahasamadhi. (Ref: Chapter 50, Sai Satcharitra –Hemadpant) May 2014 On 26th May 2014 , we witnessed Shree Shirdi Saibaba miracle that we blessed with girl child with baba’s chillum as mole on right hand wrist. (Please see attached pictures.) As remembrance of Sai Baba miracle, we would like to build temple for Sai Baba. So, philanthropist Sai devotees are appealed to join this holy mission. They are requested to contact Sivaraja on emailpsivarajaksm@gmail, psivarajaksm@yahoo.com Mobile+91 8489979898 ://shreesaichillum.blogspot.in/2016/09/an-appeal-for-philonthropist-shirdi-sai.html   11:21:30 IST
Rate this:
0 members
0 members
0 members
Share this Comment

We use cookies to understand how you use our site and to improve user experience. This includes personalising content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, revised Privacy Policy.

Learn more I agree X